Przedimki w języku angielskim – jak się nauczyć ich stosowania i nie zwariować?

14 kwietnia 2019 0 Comments

Przedimki to temat rzeka, co, jak sądzę, raczej Was nie pocieszy… 😉 W domu posiadam 200-stronicowy podręcznik na temat stosowania przedimka określonego the, który i tak nie wyczerpuje tematu, bo zasady zasadami, a w praktyce bywa nieraz zupełnie inaczej. Jak zatem nauczyć się prawidłowego używania przedimków i przy tym nie zwariować? O tym właśnie będzie dzisiejszy post 🙂

Do niedawna sądziłam, że to Present Perfect, mowa zależna i strona bierna sprawiają, że kursanci i kursantki zaczynają wahać się, czy nauka angielskiego jest im faktycznie potrzebna 😉 Ostatnio jednak coraz częściej jestem pytana o te nieszczęsne a, an oraz the, czyli właśnie przedimki. Niestety problem tkwi w tym, że nie da się tego wytłumaczyć w dwóch zdaniach, wysłać mailem jakiejś tabelki porównującej i wszystko jasne.

Opowiem Wam dzisiaj trochę o zasadach, którymi należy się kierować podczas wybierania przedimka, żeby rozjaśnić Wam ten temat, ale przede wszystkim chciałabym, żebyście zrozumieli, że ich użycie bardzo często jest intuicyjne (sami native speakerzy niejednokrotnie mają odmienne zdania, a to powinno Was zdecydowanie podnieść na duchu :)) i tak na dobrą sprawę najlepszym sposobem na nauczenie się ich prawidłowego stosowania jest jak najczęstsze czytanie i słuchanie materiałów w języku angielskim. Dzięki takiej systematycznej pracy Wasz angielski stanie się bardziej naturalny i to, czego wcześniej nie słyszeliście, czy nie widzieliście w książce wyda Wam się podejrzane 😉 Błędne użycie przedimka to najczęściej nie przestępstwo i zwykle nieznacznie zmienia sens zdania, w przeciwieństwie do błędnego użycia czasu, które może prowadzić do nieporozumień, dlatego nie martwcie się tym aż tak bardzo, czytajcie, oglądajcie, przyswajajcie, a z czasem przestaniecie mieć wątpliwości 🙂

PODSTAWOWA ZASADA mówi, że przedimek nieokreślony wstawiamy przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, gdy mówimy o nim po raz pierwszy, podczas gdy przedimek określony znajduje się przed rzeczownikiem, który jest już znany odbiorcy, np. jakąś rzecz lub osobę już wcześniej określiliśmy.

Przykład:

This is a dog. –> jakiś pies

The dog is very big. –> ten konkretny, o którym już mówiliśmy

Przedimek an, czyli przedimek nieokreślony, wstawiamy przed rzeczownik zaczynający się na samogłoskę, ale, co ważne (i czego przynajmniej mi w szkole nie mówili na początku) chodzi o wymowę tego rzeczownika, a nie jego pisownię.

Przykład:

an hour / an honest man /a unicorn etc.

PRZEDIMEK A/AN stosujemy:

 • w wyrażeniach typu: once a week, three times a day, 2$ a kilo etc.
 • kiedy mówimy o tym, jakiego rodzaju coś jest, np. The sun is a star. (=jedną z wielu); The hotel where we stayed was a very nice hotel.
 • kiedy nie znamy osoby, o której mówimy, np. A Mr Jones called while were not here.
 • mówiąc o zawodzie, jaki wykonuje dana osoba, np. Sam is a builder. / vs. He was the builder of our house.

PRZEDIMEK THE stosujemy:

 • kiedy myślimy o konkretnej rzeczy, np. Mark sat on the chair. (=konkretne krzesło) / vs. Mark sat on a chair. (=jedno z wielu w pokoju),
 • kiedy wiemy dokładnie, o kim lub o czym mówimy, np. Can you turn on the light? (=światło w danym pokoju); I went to the bank. (=konkretny bank) / vs. There is a bank in our town. (=jakiś bank),
 • kiedy mówimy o czymś, co jest jedyne pośród innych, np. This is the longest river in the world. (=tylko jedna jest najdłuższa),
 • z następującymi rzeczownikami: the sky, the sun, the ground, the country, the environment etc.
 • w przypadku rzeczownika space, kiedy mamy na myśli miejsce, a nie przestrzeń kosmiczną: There are many stars in space. / vs. I couldn’t park there, the space was too small.
 • w wyrażeniu the same,
 • w wyrażeniach the cinema, the theatre (nie mamy wtedy na myśli konkretnego kina czy teatru), the radio, nie stosujemy go natomiast ze słowem television,
 • mając na myśli konkretną grupę, np. We took the children to the zoo. (=prawdopodobnie dzieci mówiącego), I didn’t like the film, but the music was pleasant. (=muzyka w filmie), Could you pass the sugar? (=cukier np. na stole),
 • z nazwami zwierząt oraz instrumentów muzycznych mając na myśli konkretny rodzaj zwierzęcia lub instrumentu, np. The giraffe is a very tall animal. / He plays the piano. / vs. We saw a giraffe at the zoo. / I’d like to have a piano,
 • z przymiotnikami (bez rzeczownika) odnosząc się do grupy ludzi, np. the blind (=niewidomi), the unemployed (=ludzie bezrobotni), the rich etc.,
 • z przymiotnikami określającymi narodowość, które kończą się na -ch lub -sh, np. the French, the English, kiedy mamy na myśli ludzi z tego kraju, np.: The French are famous for their good food. (=Francuzi; w liczbie pojedynczej użyjemy a Frenchman/Frenchwoman); oraz tymi kończącymi się na -ese (w liczbie pojedynczej i mnogiej), np. The Chinese invented printing. / I once met a Chinese.
 • przed nazwami republik, królestw itd., np. the United States, the United Kingdom, the Republic of Ireland etc.,
 • przed nazwami oceanów, mórz, rzek i kanałów, np.: the Atlantic (Ocean), the Red Sea, the Amazon, the Suez Canal etc.,
 • z nazwami pustyń, np. the Sahara (Desert),
 • przed nazwiskiem w liczbie mnogiej, kiedy oznacza całą rodzinę: the Johnsons (the Johnson family),
 • przed nazwami niektórych krajów, np. the Netherlands, the Philippines,
 • przed nazwami grup wysp, np. the Canaries,
 • przed nazwami łańcuchów górskich, np. the Rocky Mountains, the Alps,

PRZEDIMKA NIE STOSUJEMY:

 • z nazwami posiłków, np. What did you have for breakfast?,
 • przed rzeczownikami, po których występuje liczba, np. Platform 5, size 42, room 237, question 3 itd.
 • przed rzeczownikami prison, hospital, university, school, church, college itd., jeżeli mamy na myśli cel, do którego zostały stworzone, np.

He was in prison for robbery. (=był tam, jako więzień)

He went to the prison to visit his brother. (=był tylko odwiedzającym)

Jane was taken to hospital. (=jako pacjentka)

She’s at the hospital now. (=jest odwiedzającą)

 • w wyrażeniach: go to bed / be in bed, go to work / be at work / start work, go home, get home etc.
 • z rzeczownikiem sea, kiedy mamy na myśli podróż, np. He works on ships. He’s at sea most of the time / vs. It can be dangerous to swim in the sea today.
 • mówiąc ogólnie o czymś, np. Doctors earn a lot. / Crime is a big problem in this city. / My favorite subject at school was history etc., Children don’t like vegetables,
 • ze słowem most: most people (not the most people),
 • ze słowem man, kiedy mamy na myśli rasę ludzką ogólnie, np. We don’t know much about the origins of man,
 • przed imieniem i nazwiskiem, np. Helen Smith oraz tytułem np, Captain, Doctor, Mrs, Mr etc.
 • nazwami kontynentów, stanów, państw, wysp, miast, gór etc.

Więcej o zastosowaniu przedimków z nazwami geograficznymi znajdziecie w jednym z moich wcześniejszych wpisów 🙂 Jak widzicie, temat jest dość obszerny, ale następnym razem, kiedy będziecie mieli wątpliwości, czego użyć, zaufajcie swojej intuicji – to zwykle się sprawdza! 🙂

Comments are closed.