Gramatyka: jak zadawać pytania w języku angielskim?

18 grudnia 2019 0 Comments

Dzisiaj temat ważny – zadawanie pytań po angielsku 🙂

Kiedy zaczynałam pracę z metodą bezpośrednią, błędnie założyłam, że moi kursanci i kursantki słysząc wielokrotnie zadawane przeze mnie pytania automatycznie będą je w stanie później, bez większych trudności, powtórzyć. Niestety często jednak nie działa to w tak idealny sposób i zadawanie pytań należy ćwiczyć z taką samą częstotliwością, jak budowanie zdań twierdzących. Dzisiaj podsumujemy ten temat, co, mam nadzieję, pomoże Wam usystematyzować Waszą wiedzę i przełoży się na znacznie mniejszy stres towarzyszący zadawaniu pytań 🙂

INWERSJA

Pytania z czasownikiem be tworzymy przez przestawienie czasownika przed rzeczownik lub zaimek osobowy, co nazywamy właśnie inwersją. Gdy czasownik be jest elementem czasu gramatycznego, robimy dokładnie to samo 🙂

Everest is the highest mountain. –> Is Everest the highest mountain?

The country was experiencing an attack. –> Was the country experiencing an attack?

Tę samą strategię wykorzystamy do zadawania pytań z czasownikami will, have i had, jeśli stanowią one element czasu gramatycznego.

We will not come on time. –> Will we come on time?

I have read the book. –> Have you read the book?

She had known about it. –> Had she known about it?

Czas Present Simple tworzy pytania przy użyciu operatora do / does.

She knows about it. –> Does she know about it?

I want to go to the cinema. –> Do you want to go to the cinema? 

Czas Past Simple przy użyciu did.

She went to school yesterday. –> Did she go to school yesterday?

 

CZASOWNIKI MODALNE

W przypadku czasowników modalnych w pytaniach przesuwamy czasownik modalny przed rzeczownik lub zaimek osobowy.

Bats can hear well. –> Can bats hear well?

She should learn more. –> Should she learn more?

Pamiętajcie jednak, że jeśli chodzi o czasownik have to (=musieć), używamy operatorów do / does lub did i will w zależności od czasu gramatycznego.

We have to learn a lot. –> Do we have to learn a lot?

I will have to work tomorrow. –> Will I have to work tomorrow?

 

PYTANIA YES / NO I KRÓTKIE ODPOWIEDZI

Na pytania bez zaimków pytających (o nich opowiem za chwilę) odpowiadamy przez yes lub no, często wykorzystując do tego tzw. krótkie odpowiedzi.

Are you hungry? –> Yes, I am. / No, I’m not.

Can you do it? –> Yes, I can. / No, I can’t.

 

ZAIMKI PYTAJĄCE (PYTANIA Z WH-)

W przypadku zaimków pytających przesuwamy zaimek na sam początek pytania.

Which is the highest mountain?

Who is this woman over there?

How did you do it?

Who was she there with?

Why are you so mad at me?

When will it stop raining?

Where is the nearest shop?

 

WYRAŻENIA PYTAJĄCE

Do tworzenia niektórych pytań możemy również wykorzystać zaimki pytające oraz dodatkowe słowa.

What kind of music do you like?

How long is it?

What is the relationship between them?

 

PYTANIA POŚREDNIE

Pytania w środku zdania, czyli pytania pośrednie, znane w angielskim jako embedded questions wyglądają dokładnie tak samo, jak zdania twierdzące. Używamy ich często do wyrażania stwierdzeń, pytań bezpośrednich z know i wonder oraz próśb grzecznościowych. Na pewno nieraz spotkaliście się z nimi i zastanawialiście się, czy należy tam zastosować powyżej opisane zasady budowania pytań 🙂 Spójrzcie na poniższe przykłady:

How is it on Mars? –> I wonder how it is on Mars.

Who is she? –> Do you know who she is?

What is the answer? –> Do you know what the answer is?

 

 

 

 

Comments are closed.