Gramatyka: forma -ing czy bezokolicznik po czasowniku?

30 czerwca 2019 0 Comments

Jednym z częstszych błędów, które popełniają moi kursanci, jest użycie nieprawidłowej formy po czasowniku. Co dokładnie mam na myśli? Chodzi o to, że często tam, gdzie powinna pojawić się forma -ing pojawia się bezokolicznik i na odwrót. Trudno mówić tutaj o jakichkolwiek konkretnych regułach, kiedy, co i jak, dlatego dzisiaj przedstawię Wam przykłady najczęściej używanych przez Was czasowników i tego, co po nich powinno się pojawić 🙂 Gorąco, chociaż przy dzisiejszej pogodzie powinnam raczej chłodno ;), zapraszam Was do wspólnej nauki!

Istnieje grupa czasowników, po których używamy -ing, po innych stosujemy bezokolicznik. Jest i taka grupa czasowników, po których możemy zastosować obie opcje, ale wówczas ich znaczenie się zmieni.

Spójrzmy najpierw na czasowniki łączące się z formą ciągłą:

Forma -ING po czasowniku:

ADMIT, e.g. Tom admitted stealing the car.

AVOID, e.g. You should avoid driving in thick fog.

DENY, e.g. The criminal denied killing his biggest enemy.

ENJOY, e.g. I enjoy spending time in the forest.

FANCY, e.g. Do you fancy going to the cinema tonight?

FINISH, e.g. Have you already finished working?

GIVE UP, e.g. You must never give up fighting.

IMAGINE, e.g. Can you imagine working without a computer?

KEEP ON, e.g. Student kept on interrupting the teacher during the lesson.

MIND, e.g. Do you mind opening the window?

POSTPONE / PUT OFF, e.g. Shall we postpone / put off painting our kitchen due to the heatwave?

RISK, e.g. He risked doing that bungee jump.

SUGGEST, e.g. She suggested meeting a bit earlier today.

Po niektórych z powyższych czasowników takich, jak admit, deny czy suggest dopuszczalna jest również konstrukcja zdania z that. Na przykład: She suggested that we went to the cinema.

Inne popularne czasowniki z tej grupy to: APPRECIATE, CONTEMPLATE, DELAY, DETEST, DISLIKE, ENDURE, ESCAPE, EXCUSE, FACE, INVOLVE, MENTION, MISS, PRACTISE, RESENT oraz SPEND/WASTE TIME. 

BEZOKOLICZNIK po czasowniku:

AFFORD, e.g. Most single parents cannot afford to go on holiday every summer.

AGREE, e.g. I would never agree to give you my laptop!

APPEAR, e.g. She appears to be tired.

ARRANGE, e.g. My boss arranged to meet all the employees on Friday morning.

DECIDE, e.g. I decided not to go out tonight.

DESERVE, e.g. She deserves to be treated with respect.

FAIL, e.g. My students seldom fail to answer my questions.

HOPE, e.g. I hope to go to Norway one day.

MANAGE, e.g. He managed to pass the test with flying colors.

OFFER, e.g. I offered to drive him home after the match.

PLAN, e.g. I never plan to go anywhere without telling my parents first.

PRETEND, e.g. Some people pretend to be doing something important at work.

PROMISE, e.g. He promised to take me to a fancy restaurant this weekend.

REFUSE, e.g. The criminal refused to talk at the police station.

SEEM, e.g. Most children seem to be addicted to their smartphones nowadays.

TEND, e.g. I tend to go to bed late at weekends.

THINK, e.g. I’m thinking of buying a Mercedes.

THREATEN, e.g. She threatened to tell his wife about the affair.

a także: ASK, CHOOSE, DARE, DEMAND, EXPECT, GROW, HASTEN, HAPPEN, HURRY, LEARN, NEGLECT, PAY, RESOLVE, SEEK, STRUGGLE, SWEAR, VOW, WANT oraz WISH.

Jak wspominałam na początku, w angielskim mamy jeszcze jedną grupę czasowników, po której możemy użyć obydwu form, ale musimy liczyć się z konsekwencjami, ponieważ w zależności od dokonanego przez nas wyboru, znaczenie zdania może być zupełnie inne, co doskonale obrazują poniższe przykłady 🙂

CONSIDER

 1. She is considered to be the best pianist in the world. (=odnosi się do opinii)
 2. Have you ever considered going on holiday in low season? (=myśleć o czymś)

FORGET

 1. I forgot to call my mum on her birthday. (=odnosi się do tego, co mieliśmy zrobić)
 2. I forgot calling my mum on her birthday. (=zapomnieliśmy o tym, że coś robiliśmy)

MEAN

 1. I meant to tell you. (=zamiar)
 2. Catching the early train will mean getting up at 4 am. (=odnosi się do tego, co to coś za sobą niesie/oznacza)

REGRET

 1. We regret to inform that your plane has been cancelled. (=przykro nam poinformować)
 2. I regret telling him the lie. (=żałuję, że coś zrobiłem)

REMEMBER

 1. I remembered to finish the report before 8 pm. (=pamiętałem o obowiązku)
 2. I don’t remember finishing the last report. (=nie pamiętam, że to w ogle robiłem)

STOP

 1. I stopped to smoke. (=zatrzymałem się, żeby zapalić)
 2. I stopped smoking. (=przestałem palić)

TRY

 1. I tried to warn him. (=podjęta próba)
 2. Try taking an aspirin./Have you ever tried snorkelling? (=zrobić eksperyment lub podjąć nowe wyzwanie)

Na całe szczęście są również takie czasowniki, których znaczenie nie zmienia się wraz z formą czasownika, który po nich następuje, należą do nich: ATTEMPT,  BEGIN, CONTINUE, INTEND, PLAN, PROPOSE czy START🙂

Comments are closed.