Angielskie czasy: Present Perfect

6 października 2019 0 Comments

Present Perfect to chyba jeden z najmniej zrozumiałych dla nas czasów w języku angielskim. Dzisiaj poznacie jego zastosowanie, a niebawem dowiecie się, jak dokonać wyboru między tym właśnie czasem a czasem Past Simple 😉

Zastosowanie

Czasu Present Perfect używamy:

 • mówiąc o czynności, która dopiero co się wydarzyła, jest to zwykle nowa informacja,
 • gdy teraźniejszość ma związek z przeszłością, czynność w przeszłości ma rezultat w teraźniejszości,
 • gdy czynność zaczęła się w przeszłości i trwa do teraz,
 • z następującymi określeniami: just, yetalready oraz w przypadku niezakończonego okresu czasu, np. this year, today.

Konstrukcja zdania

W zdaniu twierdzącym wykorzystujemy czasownik have, w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej has oraz trzecią formę czasownika, czyli past participle. Do zadawania pytań stosujemy operator have lub has (trzecia osoba liczby pojedynczej). W przeczeniu do operatora dodajemy not.

  Pytanie Przeczenie
I have lost the key. Have I lost the key? I haven’t lost the key.
You have lost the key. Have you lost the key? You haven’t lost the key.
He/She/It has lost the key. Has he/she/it lost the key? He/She/It hasn’t lost the key.
We have lost the key. Have we lost the key a lot? We haven’t lost the key.
You have lost the key, Have you lost the key? You haven’t lost the key.
They have lost the key. Have they lost the key? They haven’t lost the key.

 

Przykłady:

 • He has lost the keys. (= teraz nie może ich znaleźć; związek przeszłości z teraźniejszością), 
 • Ow! I’ve cut my finger.
  (= wydarzenie miało miejsce przed chwilą),
 • I’vejusthad lunch.
 • He has already
 • I haven’t seen them yet.
 • We have been married for 7 years. (sytuacja trwa do teraz)
 • Have you everbeen to New York?

Comments are closed.