Angielski w medycynie: układ mięśniowy

24 listopada 2018 0 Comments

Dzisiaj na blogu dowiecie się, jakie są angielskie odpowiedniki polskich nazw mięśni oraz pozostałe terminy związane z układem mięśniowym. Gorąco zapraszam do wspólnej nauki 🙂

Mięśnie głowy i szyi:

 • BUCCINATOR – mięsień policzkowy
 • FRONTALIS – mięsień czołowy
 • MASSETER – mięsień żwacz
 • ORBICULARIS OCULI – mięsień okrężny oka
 • ORBICULARIS ORIS – mięsień okrężny ust
 • TEMPORALIS – mięsień skroniowy
 • STERNOCLEIDOMASTOID –  mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
 • ZYGOMATICUS – mięsień jarzmowy

Mięśnie tułowia:

 • DIAPHRAGM – przepona
 • ERECTOR SPINAE / SPINAL ERECTOR – mięsień prostownik grzbietu
 • INTERCOSTAL MUSCLES – mięśnie międzyżebrowe
 • RECTUS ABDOMINIS – mięsień prosty brzucha

Mięśnie poruszające kończyną górną:

 • BICEPS BRACHII / BICEPS – mięsień dwugłowy ramienia
 • DELTOID / SHOULDER MUSCLE – mięsień naramienny
 • LATISSIMUS DORSI – mięsień najszerszy grzbietu
 • PECTORALIS MAJOR – mięsień piersiowy większy
 • SERRATUS ANTERIOR / BIG WING MUSCLE / BOXER’S MUSCLE – mięsień zębaty przedni
 • TRICEPS BRACHII / TRICEPS – mięsień trójgłowy ramienia

Mięśnie poruszające kończyną dolną:

 • GASTROCNEMICUS – mięsień brzuchaty łydki
 • GLUTEUS MAXIMUS – mięsień pośladkowy wielki
 • GLUTEUS MEDIUS – mięsień pośladkowy średni
 • QUADRICEPS FEMORIS – mięsień czworogłowy uda
 • SARTORIUS – mięsień krawiecki
 • TIBIALIS ANTERIOR – mięsień piszczelowy przedni

Pozostałe terminy:

 • to ABDUCT – odwodzić
 • to ADDUCT – przywodzić
 • ANTAGONISTIC – antagonistyczny
 • ATTACHMENT – przyczep (np. mięśnia)
 • CARDIAC – sercowy
 • CONNECTIVE TISSUE – tkanka łączna
 • CONTRACTILITY – kurczliwość
 • to DORSIFLEX – zginać grzbietowo
 • ELASTICITY – elastyczność
 • ENDOMYSIUM – śródmięsna
 • EXCITABILITY – pobudliwość
 • to FLEX – zginać
 • EXTENSIBILITY – rozciągliwość
 • INSERTION – przyczep końcowy
 • INVOLUNTARY – mimowolny, niezależny od woli
 • MUSCLE FIBERS – włókna mięśniowe
 • ORIGIN – przyczep początkowy
 • SKELETAL – szkieletowy
 • SMOOTH – gładki
 • SPHINCTER – zwieracz
 • STRIATED – prążkowany
 • TENDON – ścięgno

 

Comments are closed.