Angielski w budownictwie: drogi

7 maja 2018 0 Comments

Dzisiaj na blogu gratka dla wszystkich zainteresowanych budownictwem, a dokładniej rzecz ujmując, budową dróg. Zapraszam gorąco do uczenia się nowego słownictwa z Lingua Project 🙂

A

asphalt concrete – beton asfaltowy

avenue – aleja

B

base course – podbudowa

bus bay – zatoczka autobusowa

C

crossroads – skrzyżowanie jednopoziomowe

crosswalk – przejście dla pieszych

cut – przekop (grunt wybrany)

cut slope – wykop na zboczu

D

ditch – rów odwadniający

diversion – objazd

dual carriageway – droga dwujezdniowa

E

embankment – nasyp

G

gutter – koryto ściekowe, deszczowe

I

interchange – węzeł, skrzyżowanie wielopoziomowe

intersection – skrzyżowanie jednopoziomowe

J

junction – skrzyżowanie, węzeł, zjazd z autostrady

K

kerb [BrE] / curb [AmE] – krawężnik

L

lane – pas ruchu

lay-by – zatoczka, zatoka

M

median strip – pas rodzielający jednie, pas zieleni

P

pavement [BrE] / sidewalk [AmE] – chodnik

paver – rozściełacz

pedestrian crossing – przejście dla pieszych

R

road closure – droga zamknięta

roadworks – prace drogowe

roller – walec

roundabout – rondo

S

single carriageway – droga jednojezdniowa

shoulder – pobocze

slip road / exit – zjazd z autostrady

slope – skarpa

storm sewer – kanalizacja deszczowa

street – ulica

street drain – studzienka kanalizacyjna

subbase – podłoże ulepszone

subgrade / natural soil – podłoże naturalne

surface (wearing) course – warstwa nawierzchniowa / ścieralna

T

tipper – wywrotka

Comments are closed.